داریوش فرضیایی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:
ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند
و چون دریا آرام شد، خود را اسیر صیاد دیدند...
تلاطم زندگی حکمت خداست ..

 

داریوش فرضیایی