عکسی که مهدی ماهانی با برادرزاده اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

برادرزاده کوچولوی مهدی ماهانی + عکس