آزیتا ترکاشوند با انتشار این عکس نوشت:

آزیتا ترکاشوند

زندگی را باید زندگی کرد