بهاره کیان افشار تصویر زیر را در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت.

بهاره کیان افشار