سارا بهرامی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

سارا بهرامی