امیر جعفری با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:
 
یار همیشگی و قشنگ ترین تیتر زندگیم ...

با عشق و حمایتت منو بُردی به پیشواز تمام روزهای عشق دنیا....

 

امیر جعفری  ریما رامین فر