دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

 
بابا جانم،رفیق باسواد

روزت مبارک 

سایه‌ات مستدام

دنیا مدنی