کمند امیرسلیمانی ، بازیگر سینما و تلویزیون با به اشتراک گذاشتن تصویری از خود با پوششی متفاوت در صفحه‌اش نوشت:

"برخی فکر می کنند برای اینکه حال خوبی داشته باشند باید گذشته دردناک خود را فراموش کنند اما گذشته فراموش شدنی نیست اگر می بینید بعضی ها آرامش دارند دلیل آن پذیرش گذشته است نه فراموش کردن آن.
عکس جدید نیست. گریم کار زیبای هلیا جان رشقی"

کمند امیرسلیمانی