رابعه اسکویی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.