ستاره پسیانی با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:

پشت صحنه ی ‌فیلم بعد از اتفاق با دوستان

پیش از کرونا

ستاره پسیانی