سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سلفی سپیده خداوردی در ماشین شخصی‌اش /عکس