طناز طباطبایی این عکس ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و در توضیح آن ها نوشت:

شنای پروانه

فیلمی که بسیار دوستش دارم

ممنونم از فتاح ذی نوری عزیز برای عکسها

1

2

3

4

5