علیرضا خمسه ، هنرپیشه باسابقه و ایفاگر نقش «باباپنجعلی» نیز تصویری از خود و سایر هنرمندان در دوره پیش از کرونا را به اشتراک گذاشت.

علیرضا خمسه