فریبا نادری تصویر زیر را در قسمت استوری صفحه شخصی خود منتشر کرد.

فریبا نادری