عکسی از همایون شجریان در پیست اسکی دربندسر را در ادامه می بینید.