عکسی که بانی پال شومون به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

بانیپال شومون