امیر آقایی ، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار پستی در صفحه‌اش بخشی از نمایش نامه « هملت » اثر شکسپیر را به همراه تصویری به اشتراک گذاشت.

"آیا شریف تر آن است که ضربات و لطمات این روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته و با انبوه مشکلات به جنگ برخیزیم؟ مردن ، خفتن ، خفتن و شاید خواب دیدن، آه!!! مانع همین جاست، آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم ، درون آن رویا های مرگباری می‌بینیم، ترسِ از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار اینقدر طولانی میکند، زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه میتواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعن جابر ، تکبر متکبر، دردهای عشق شکست خورده ، و رنج هایی که لایقان صبور از نالایقان می بینند تن به تحمل دهد؟؟؟؟!!!! تفکر و تعلق ما همه را ترسو می کند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط آمیز توأم گردد رنگ باخته و صلابت خود را از دست می دهد و به مثابه همین این خیالات بلند عمر مصیبت بار اینقدر طولانی میشود ...
هملت
شکسبیر"

.