فرشته حسینی با انتشار این عکس خطاب به محمد امین شعرباف بازیگر سریال « قورباغه » نوشت:

فرشته حسینی

« تو درخشانی
سروش.
رفیق.
برو به سمت بهترین ها »