عکسی که خاطره اسدی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

ظاهر جدیدی از خاطره اسدی + عکس