صفحه رسمی برنامه همرفیق در توضیح این عکس نوشت:به نظر شما رفیق و همراه پیمان قاسم‌خانی در سیزدهمین قسمت برنامه «همرفیق» چه کسی است؟

مهراب قاسم‌خانی

امیرمهدی ژوله

محسن چگینی

سیامک انصاری

همرفیق پیمان قاسم خانی