باربد بابایی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی که در حال حاضر برنامه « زوجینو » را در شبکه سه سیما اجرا می‌کند، با انتشار تصویر خود در صفحه‌اش از بازگشت به کار پس از پشت سرگذاشتن یک دوره بیماری خبر داد.

باربد بابایی