سولماز غنی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت.

حال خوش سولماز غنی در پشت صحنه ملکه گدایان /عکس