نعیمه نظام دوست تصویر زیر را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

نعیمه نظام دوست در کنار خواهرانش /عکس