نعیمه نظام دوست تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شرح دلتنگی های خانم بازیگر برای علی انصاریان /عکس