منوچهر هادی با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:
مهناز افشار
 
به دور از همه حواشی در مورد شما

و به دور از همه قضاوتها، چه درست چه نادرست، من نمی‌دانم.

جای تو در گیسو (عاشقانه ٢)خالی و همیشه یاد تو به خوبی در ذهن ما بود.

امیدوارم با درایت مدیران محترم ارشاد و...

شرایط بازگشت تو به کشورمون ایران عزیز فراهم بشه. من فقط با شما در عاشقانه یک همراه بودم و قضاوتم ازشما مربوط به همان دوره هست که جز معرفت و انسانیت ندیدم.

سهم من از گیسو (عاشقانه ٢) تقدیم به دخترت لیانا و مادرش.