پریناز ایزدیار این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سلفی جدید پریناز ایزدیار در خودروی شخصی /عکس