فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سلفی سحر قریشی و فریبا نادری در پناهگاه حیوانات /عکس