عکسی که داریوش سلیمی از خانه اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

خانه ساده طور آقای بازیگر + عکس