شهرام زمانی، مدیر برنامه‌های اکبر عبدی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: آقای عبدی اکنون در بیمارستان تحت درمان هستند و مشکوک به کرونا هستند. هنوز چیزی قطعی نیست.

وی افزود: این هنرمند پیشکسوت در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند که به موقع به وضعیت ایشان رسیدگی شود.

اکبر عبدی مشکوک به کروناست