عکسی که نصرالله رادش پای تلفن عمومی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.