عکسی که فریبا نادری با چهره ای ساده در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

چهره ساده فریبا نادری + عکس