عکسی که رضا بهرام در حال نوازندگی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

نوازندگی رضا بهرام در دل طبیعت + عکس