عکسی که مهران رنجبر در حال خوانندگی با دوستانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

خوانندگی آقای بازیگر با دوستانش + عکس