سفلی همسرانه بابک جهانبخش را در ادامه خواهید دید:

می جنگم ، زخمی می شوم ، زمین می خورم

اما شکست را نمی پذیرم !

من عمیقا باور دارم که شایسته آرامشم !

و برای داشتنش با تمام توانم تلاش می کنم ...

من آفریده نشدم که تسلیم باشم !

من آمده ام که جهان را تسلیم آرزوهایم کنم !

《من》خواسته ام پس می شود .