زهره فکور صبور با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:

دوست واژه ی مقدسی ست،قدر دوستای خوبمون رو بدونیم

واژه ی مقدس زهره فکور صبور /عکس