عکسی که ارسلان قاسمی از یکی از فیلم هایش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

گریه های دردناک ارسلان قاسمی /عکس