گلاره عباسی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

 
رفقا سلام .صبح بخیر 

روز های پایان اسفند ماه 

حال دلتون خوب باشه . مواظب خودتون باشید 

 

گلاره عباسی