الیکا عبدالرزاقی ، بازیگر تلویزیون و سینما و همسر امین زندگانی ، با انتشار این تصویر در صفحه اینستاگرامش نوشت: من و مهسا در سال هزار و سیصد و شصت و هفت.

الیکا عبدالرزاقی