نوید محمدزاده این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است:

نوید محمدزاده