توئیت شاهرخ استخری را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

هدیه جالب شاهرخ استخری به همسرش /عکس