هنگامه قاضیانی عکس جالبی از خود در خارج از کشور را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

 

هنگامه قاضیانی