عکسی از رستوران گردی گوهر خیراندیش و دخترش و پسرش در خارج را می بینید.

گوهر خیراندیش در کنار خانواده اش/عکس