شراره رخام تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

گریم زیبای عروس روی صورت شراره رخام /عکس