نفیسه روشن این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد  و نوشت: 

یک خاطره دیگه با آقای عزیزی عزیز

خاطره‌ای دیگر با خداداد عزیزی برای خانم بازیگر /عکس