جواد عزتی  هنرپیشه محبوب سینما و تلویزیون با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر همکاری وی با محمدحسین مهدویان ، پستی را در صفحه خود منتشر و این خبر را تأیید کرد.

"آقاى مهدویان عزیز... تا کى مخفى کاری"

افشاگری جواد عزتی