عکسی که بهرام رادان از محل کارش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 بهرام رادان