امیرمحمد متقیان ، بازیگر و همکار چندین ساله عمو پورنگ ، تصویری از خود در کنار حسن وارسته، نویسنده، سهند جهادی و امیر سهیلی در حرم مطهر امام رضا (ع) منتشر کرد.

امیرمحمد متقیان