نجم‌الدین شریعتی ، مجری برنامه مذهبی « سمت خدا » تصویری از پسرش را در صفحه شخصی خود منتشر کرده  و نوشته است:

"زمانه‌ سختی‌ست فرزندم!
من از سنگینی بار مسیٔولیتت می ترسم.
در این روزگار شلوغ و پر حیرت راه‌های زیادی را باید طی کنی
اگر مرکب عشق و توکل و شناخت نباشد درمانده می شوی
و به عجز می رسی.
گرچه با پای عجز هم خیلی ها به مقصد رسیده اند
اما برای تو که نازپرورده ای شاید خوشایند نباشد.
بزرگ شو‌ دلبندم!
بزرگ تر از مشکلات و سختی ها
که این رمز عبور از دریای رنج ها و بلاهاست.

آن‌وقت در می یابی پاسخ سؤالت را که
«إن مع العسر یسرا» یعنی چه پدر!؟"

پست نجم الدین شریعتی