عکسی که ایرج نوذری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

عکس جدید ایرج نوذری