عکسی که شبنم قربانی با باران کوثری در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دوستی بازیگران ملکه گدایان + عکس